Mieloji mama, tu buvai ir liksi

Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.

Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi

Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.

Sugrįžti trokštame kur tu,

Kur senas beržas, kur gimtinė,

Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama

Širdy tavojoj meilė begalinė.

Gimtadienio sveikinimai mamai.